NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

GALVATRON

GRUPP: BEDRAGARNA
FUNKTION: GRUPPBEFÄL

"Jag är starkast! Jag kan inte förlora!"

Typ: Galvatron är det som Unicron skapade av resterna av Megatron. Galvatron är Megatron ut i fingerspetsarna, men ännu elakare, ännu kraftfullare, och till och med ännu mer känslokall och avskyvärd. Tack vare Unicrons krafter ökar Galvatrons styrka hela tiden, så att hans självförtroende till slut har blivit gränslöst. Så länge Unicron existerar, är Galvatron oövervinnerlig, men Galvatrons maktbegär är så stort att han till och med intrigerar mot Unicron i hopp om att kunna härska utan honom.

Egenskaper: Han har styrka nog för att kunna pulverisera en Autobot. Som robot har han en laser som avfyrar kemiskt framställd högspänning.

Publicerad i: Transformers 7½ 1988

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net