NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

SHRAPNEL

GRUPP: BEDRAGARNA
UNDERGRUPP: INSECTICON
FUNKTION: ELECTRONISK KRIGFÖRING

"Behärska elektriciteten och du behärskar världen"

Typ: Det knastrande ljudet av kroppsdelar som kortsluts är ett tydligt tecken på Shrapnels verk... och det är som musik i hans hörselmoduler. Vad han än sysslar med, så är det offrens skrik, larmet från striden som Shrapnel ser som belöning för sitt arbete. Han njuter av dessa ljud som en skådespelare njuter av applåder. Och han sticker inte under stol med denna böjelse. Den fruktade Insecticons stridsrop kan höras på över en mils avstånd!

Egenskaper: Som insekt kan Shrapnel använda sina antenner till att alstra en elektrisk laddning på upp till 40.000 volt. Han kan även använda sina antenner med stor precision för att påverka alla elektriskt drivna apparater - från en fickräknare till en mindre fabrik. Han kan flyga upp till 8 mil. Hans antenner kan, när han är robot, dra till sig en kraftig blixt från himlen och därmed förstärka hans elektriska laddning. Sedan kan kraften släppas lös via hans händer. Han har också med sin en granatkastare som skjuter iväg en 15 kg stålkula som splittras i tusentals rakbladsvassa bitar i luften. Allt som råkar vara i vägen förstörs naturligtvis totalt.

Svagheter: Isolerande material som gummi och glas kan användas till att störa Shrapnels elektroniska framfart. Även hans ovana att ljudligt ge sig till känna gör honom lättare att komma till tals med.

Publicerad i: Transformers 5/1988.

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net