www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

UNICRON

GRUPP: INGEN
FUNKTION: UNIVERSIELL HÄRSKARE
FÖRSTA FRAMTRÄDANDE: THE TRANSFORMERS: THE MOVIE # 1

"Det som inte blir en del av mig, ska bli en del av det stora tomrummet."

Typ: Unicron är den mest massiva och dödliga av alla Transformers, skapad kort efter tidens början. Hans mål är att absorbera universum!

Egenskaper: Stor som en större planet, livnär sig Unicron genom att mumsa i sig planeter, månar, och till och med stjärnor. Detta gör honom större och ökar både hans styrka och aptit. När det passar honom har han ingått pakter med mindre livsformer, erbjudit dem starkare kroppar och större makt i utbyte mot deras totala lojalitet. Ve den som skulle förråda honom, för han har förmågan att både ge och ta. Vid blotta tanken på förräderi kommer slaven att finna sin kkropp ofrivilligt förvriden i plågsamma smärtor. Bland Unicrons många undersåtar finns Quintessons, som jagar alla som undviker hans vrede. Den dödligaste av alla hemligheter är att denna mullrande nedbrytande kraft, när han hotas, kan transformeras till en robotarnas Goliat, kapabel att krossa armador till damm med sina bara händer som om de vore flugor.

Svagheter: Unicron fruktar enbart en sak - Autoboternas ledarskapsväsen. Hans uppdrag till Galvatron: "Genomsök galaxen och för den till mig!"


Den här faktasidan har översatts från engelska av Fredrik Åkerberg.