www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

SLUDGE

GRUPP: AUTOBOTERNA
FUNKTION: DINOBOT

"Stampa på din fiende, krossa honom under dina fötter."

Typ: Sludge tycker om att synas och göras. Tar han några steg med sina oerhört kraftfulla ben, kan alla inom fem kilometers radie höra att han är i närheten. Men hans fysiska praktkropp står i kontrast till hans försynta och blyg sätt. Likt sin kompis, Dinoboten Slag, gillar han inte Optimus Prime som ledare. Han tycker dock att Autoboternas sak är viktigare än allt annat, så han håller inne med sin kritik. Men i strid håller han inte igen! Där blir han en fruktansvärd, ostoppbar krigsmaskin!

Egenskaper: Som Dinobot, kan Sludge utveckla en tryckkraft på 20.000 kg per kvadrattum, en kraft som kan krossa en bro och till och med ett berg. Bara en handfull av hans kamrater kan matcha hans enorma styrka och uthållighet. Hans kraftiga hölje står emot kraftiga smällar. Han är specialist på att operera i fuktiga och träskliknande miljöer och i djungler!

Svagheter: Sludge faller ofta själv i den grop han gräver. Hans Autoboterna-kolleger får inte sällan rådda honom ur besvärliga situationer som han själv har skapat. Om han var Iite smartare skulle han kanske ha kunnat klara sig bättre ut sådana knipor. Och han är mycket långsam på grund av sin stora mage!

Publicerad i: Transformers 11/1989