www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

RED ALERT

GRUPP: AUTOBOTERNA
FUNKTION: SÄKERHETSCHEF

"Man kan aldrig vara nog försiktig!"

Typ: Det är hans paranoida läggning som gör Red Alert till den goda säkerhetschef han är. Inget går honom obemärkt förbi - en rökpuff, en viskning, lite elektriska knaster, en svag doft av bränsle-avgaser. Allt, hur oviktigt det än kan verka, får honom att reagera, vara på sin vakt och förvänta sig någon form av problem. De flesta av hans kamrater tycker att han är alltför känslig, och de känner
sig övervakade av honom, men de uppskattar all hans hängivenhet. "Han kanske har korsat några kablar i logik-centret", säger Inferno, "men hans optiska sensorer är åtminstone skarpare än någon annans!"

Egenskaper: Red Alert kan ulösa ett elektroniskt larm på vilken som helst av sina Autobotkollegor. Hans iakttagelseförmåga är unik. Hans syn är så fantastisk att han kan se och känna igen ett 2 cm stort mikrochip på 500 meters avstånd! Och hörselnl Han kan höra en knappnål falla på 2,5 km avstånd!

Publicerad i: Transformers 10/1989