www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

MIRAGE

GRUPP: AUTOBOTERNA
FUNKTION: KONTRASPIONAGE

"Vem och vad jag är, döljer jag för fienden."

Typ: Mirage är måttligt road av att vara ihop med ett gäng råbarkade frihetskämpar som Autoboterna. Hade han fått välja, hade han varit i Monte Carlo eller ännu hellre på sin älskade Cybertron och jagat turborävar med sina flotta vänner. Autobot-ledaren Optimus Prime måste hela tiden krusa honom för att han ska tjäna Autoboterna på bästa vis, men han känner att Mirage inte griper sig an uppgifterna med någon entusiasm. Ändå är han överraskande effektiv och en livsfarlig kämpe och i en ännu större utsträckning en strålande spion, vilket är den syssla han föredrar.

Egenskaper: Mirage bär en electrostörningsapparat som kan inverka på fiendens kretsar genom att kasta diskreta elektriska laddningar mot denne. Han kan använda den apparaten till att skapa illusioner av sig själv som avviker från verkligheten.
Dessa bilder kan han upprätthålla i sex minuter. Allt detta bidrar till hans effektivitet som underrättelse agent. Han kan även träffa huvudet på en skruv från 200 meter med sitt kraftiga jaktgevär, som skjuter vätskefyllda explosiva pilar.

Svagheter: Han är osäker på Autoboterna och deras sak och är inte hundraprocentigt pålitlig. Optimus Prime är medveten om att han tar avstånd från resten av gruppen, men han anser Mirage tillräckligt värdefull för att ha överseende med detta.

Publicerad i: Transformers 1/1989