www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

IRONHIDE

GRUPP: AUTOBOTERNA
FUNKTION: SÄKERHETSSTYRKAN

"Högteknologisk utrustning är ingen ersättning för mod."

Typ: "Käka microchips", är Ironhides vanligaste uttryck. Han föredrar handling framför ord. Han är den äldste Autoboten, den mest stridserfarne och definitivt den grymmaste. På grund av sin försvarsförmåga har han oftast hand om sådant eller sådana som bör beskyddas, och han var länge Optimus Primes personliga livvakt. Han vårdar allt levande ömt. Det kan gälla en jättelik robot eller en liten sparv.

Egenskaper: lronhides hölje är gjort av en trithylliumstål-legering impregnerad med kolfibrer som gör honom motståndskraftig mot de flesta former av artilleri. Han är den Autobot som är närmast total osårbarhet. Hans huvudvapen är vad han på skoj kallar sin "vattenpistol". Den kan skjuta en stråle av vilken vätska som helst upp till 300 meter. Han föredrar en petrokemisk vätska som antänds vid kontakt av något annat material. Han har även ljud-, radar- och radiovågsdetektor.

Svagheter: lronhide är den långsammaste av Autoboterna. Flera av dem ser honom som en gammal stöt som har fler nackdelar än fördelar. Det höll inte Optimus Prime med om.

Publicerad i: Transformers 11/1988 (under en period då Optimus Prime var död - därav referenserna till Optimus i dåtid)