www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

HOT ROD

GRUPP: AUTOBOTERNA
FUNKTION: DIVERSE

"Handlingar talar högre än ord!"

Typ: Hot Rod är den mest ordinäre av Autoboterna. lnte för snäll, inte för skarp, inte för tuff ... ingen charmknutte, utan bara en enkel typ som drömmer om att uträtta storverk och bli lika betydelsefull som Optimus Prime och andra berömda Autoboter. Han lyder order och följer lagar och förordningar, ibland in absurdum ... och när han någon gång trotsar någon bestämmelse, upptäcker han att det inte var särskilt smart. Han handlar ofta utan att tänka och det drabbar både honorn och hans vänner. Men han är inte rädd när det blir bråk, och han är modig och osjälvisk i strid. Han är nära vän till Kup, den gamle ärrade Autoboten, även om han inte tål att bli tillrättavisad av denne. Och han tycker om Daniel, killen från jorden. (Hot Rod är som en storebror till Daniel.) Som robot eller bil är han ibland lite hetlevrad, men han vill alltid väl och är populär bland alla som känner honom.

Egenskaper: Han har två photonlaser-skjutare som tillfälligt elektromagnetiserar en fienderobots mikrokretsar. Räckvidd: 6 km. Hastighet: 200 km/tirn.

Svagheter: Hot Rods impulsiva beteende gör att han ofta råkar illa ut.

Publicerad i: Transformers 7½ 1988