www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

FASTLANE

GRUPP: AUTOBOTERNA
UNDERGRUPP: CLONE
FUNKTION: KRIGARE

"Är dig livet kärt, så flyttar du dig när jag kommer!"

Typ: Fastlane är en yngre clone-bror till autoboten Cloudraker. Han är också mycket mer ornogen än Cloudraker. Trots att detta ofta är fallet i förhållanden mellan två bröder i olika ålder, skapades Fastlane bara 0,0005 sekunder senare än sin storebror! Men det är kanske denna lilla tidsskillnad som är orsaken till att de är så olika. Fastlane är en stöddig typ som söker spänning i alla lägen och som alltid letar efter nya kickar i tillvaron. Han far fram som om varje dag var hans sista. Men han är ingen obehaglig typ. Tvärtom är de flesta autoboter och människor förtjusta i honom. Sin mest fantastiska bravad utförde han för flera tusen år sedan på Cybertron: i ett försök att bevisa att han kunde göra en 360-graders sväng på en trafikerad motorväg på ett utrymme av 9 meter och i 800 km/tim, orsakade han en olycka som omfattade 4.236 fordon. Det tog över en vecka att få flyg på trafiken igen. Men alla inblandade hade riktigt roligt när de trasslade sig ur varandra, och, vilket var viktigast för Fastlane, han bevisade att han kunde göra det han hade påstått.

Egenskaper: Som bil kan Fastlane uppnå en maxhastighet av 480 km/tim och har en räckvidd på 60 mil. Genom att koppla in jetboostern där bak kan han öka hastigheten till 950 km/tim, men inte i mer än fem minuter i sträck. Som robot har han två kraftfulla ljudstrålgevär. Han kan anpassa frekvensen och våglängden på strålarna så att effekten blir allt från att ändra riktningen på en fallande fjäder till att splittra ett flera decimeter stort stålblock.

Svagheter: Omedveten om, eller kanske snarare ointresserad av att erkänna sin begränsning, råkar Fastlane ofta ut för alika bakslag. Han kan till exempel bränna ut kretsarna till sin servomotor; den som aktiverar och styr snabba rörelser i hans olika leder.

Publicerad i: Transformers 1/1991