www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

SCAVENGER

GRUPP: BEDRAGARNA
UNDERGRUPP: CONSTRUCTICON
FUNKTION: GRUVARBETE OCH RÄDDNINGSAKTIONER

"Allt är värt något, till och med för mej."

Typ: Scavengar drivs av en manisk längtan efter att hitta värdefulla saker i att desperat försök att visa sitt värde inför kamraterna, särskilt Constructicons. Och det kvittar om han måste gräva upp ett helt berg eller någons trädgård - han struntar i personliga ägodelar - allt för att uppnå sitt mål. Men oftast har han bara med sig skräp, vilket bara får hans kolleger att förstärkas i tron att han är värdelös. Bedragarnas ledare, Megatron, har sagt att, "sådant beteende skulle vara perfekt på en lekplats för småttingar, men det anstår inte en Bedragar-krigare". Det är bara för att Scavengers unika egenskaper ibland kommer till användning som Megatron tolererar hans existens.

Egenskaper: Som fordon är Scavengers grävskopa utrustad med magnetiska, joniska, elektriska och gas-sensorer som ger honom möjlighet att upptäcka olika material inom en 800 meter stor radie. Han kan även skicka iväg ljudvågor ner i marken. Genom att analysera ekona som kommer tillbaka till honom och använda sina andra sensorer, kan han med 80% säkerhet bestämma markens sammansättning ner till att djup av 1 km. Hans grävskopa och analysegenskaper tillsammans ger Scavenger förmågan att lokalisera och upptäcka alla möjliga material, allt från olika metaller till oljekällor som Bedragarna kan ha användning av. Han har som grävmaskin en raketramp och som robot en laserpistol. När han går samman med de andra Constructicons tjänar han som höger arm i jätteroboten Devastator.

Svagheter: Scavengers egenskaper försvagas av hans dåliga omdöme, vilket får honom att slösa enorma mängder bränsle. Han överskattar dessutom ofta sin grävskopas styrka. Därför går denna ofta sönder.

Publicerad i: Transformers 2/1990