www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

RAMJET

GRUPP: BEDRAGARNA
FUNKTION: KRIGARE

"Det flyger! Krossa det!"

Typ: Kollisioner uppe i luften är Ramjets specialitet. Om målet är en fiende eller inte spelar mindre roll - Ramjet krossar honom eller det bara för nöjes skull. Han är byggd att överleva sådana sammanstötningar, och det är förmodligen hans största tillgång, eftersom knappast någon som flyger skulle vänta sig att en jetfighter avsiktligt skulle gå in för att krocka med honom. Detta gör honom till en luftens skräck. Som han så ofta skrytsamt brukar säga, "Himlen är min borg, och jag tycker om att vara
ensam!"

Egenskaper: Som jetflyg har Ramjet en nosmodul som kan absorbera och stå emot en krock med en 1 meter tjock betongvägg i en hastighet av 2.500 kmim. Resten av hans kropp är inte lika motståndskraftig, men den tål ändå en hel del. Han kan flyga med 2.8 Machs hastighet. Han bär med sig två kraftiga robotmissiler och två lasergevär. Han är även ytterst tålig i robotform.

Svagheter: Ramjets tendens att sikta på neutrala objekt resulterar ofta i att han skapar nya fiender, något som han dock fäster föga vikt vid. Trots att han tål många stötar, finns det dock en gräns för hur mycket stryk Ramjet kan ta emot. Särskilt hans mekaniska delar kräver emellanåt reparationer.

Publicerad i: Transformers 8/1989