www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

PREDAKING

GRUPP: BEDRAGARNA
UNDERGRUPP: PREDACONS
FUNKTION: KRIGARE

"Krossa först, fråga sen!"

Typ: Trots att han är en levande maskin som är styrd av en mängd mikroprocessorer och logikcentra, verkar Predakings alla handlingar här röra ur en vild och våldsam djurisk instinkt. De fem Predacons - Razorclaw, Rampage, Tantrum, Divebomb och Headstrong - som bildar Predaking, går samman så perfekt, deras kretsar stämmer så bra ihop, att Predaking rör sig med en kraftfull följsamhet som skiljer sig från de flesta andra Transformers. Han tänker inte, han handlar. Om hans optiska sensorer ser en jumbojet eller en myra, är reaktionen i allmänhet densamma - han går omedelbart till anfall - oftast med dödlig utgång. Endast andra Bedragare kan undgå att bli mål för hans aggressivitet, och trots det, oroar de sig ständigt för att Predaking ska ta miste på dem och fiende. Men Bedragarna värdesätter ändå Predaking högt. Som krigare har han ingen jämlike, som vapen har han otroliga möjligheter. Han är så nära en perfekt stridsmaskin Bedragarna har kunnat komma.

Egenskaper: Predaking är monstruöst stark. Han kan lyfta 500 ton utan att anstränga sig det minsta. Han reagerar på en rörelse i närheten på 0,02 sekunder. Han kan alstra ett kraftigt energifält runt sig som dämpar eller stöter tillbaka energibaserade attackstrålar och förhindrar andra Transformers att komma närmare honom än 3 meter. Ett slag från hans näve kan krossa en armerad betongklump med 15 meters sida. Han har en kraftig röntgen-laserkanon, som skickar iväg strålar med en explosiv kraft av 100 ton TNT. På hans fötter sitter dubbla granatkastare.

Svagheter: Predaking har inga kända svagheter.

Publicerad i: Transformers 4/1989