www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

OCTANE

GRUPP: BEDRAGARNA
FUNKTION: TANKROBOT

"Den som har bränsle, har energi!"

Typ: Octane är en girig och grinig typ. Bara för att kunna visa sin makt, kan han låta en bedragarkollega stå inoperativ i stället för att erbjuda honom några droppar livgivande bränsle. Först när hans törstiga offer ligger och ber om bränsle och smickrar Octane, faller denne till föga. Han roar sig med att tvinga fordon att köra av motorvägar och transportflygplan att avbryta landningar. När han åstadkommer en krasch, vrålar han av skratt. Han struntar i att de andra Bedragarna ber honom att sluta med dessa meningslösa aktioner. "Jag säger inte till dem vad de ska göra", säger Octane, "och de har inte att göra med vad jag gör!"

Egenskaper: Som flygplan har Octane en räckvidd på 1000 mil och kan uppnå en hastighet av 1000 km/t. Som tankbil är hans räckvidd 10.000 mil och han kan köra i 120 km/t. Han kan bära med sig 40.000 liter bränsle och är utrustad så att han kan omvandla oljebränslen till den sortens bränsle som Transformers använder. Han går gärna till attack mot en bensinstation eller en annan tankbil i sin jakt på bränsle. Som robot bär han en eldkastare som går på hans bränslereserver, och en skyddande sköld som returnerar alla sorters strålar eller artilleripjäser som skjuts mot honom.

Svagheter: Som tankbil är Octane kraftigt beväpnad för att skydda sig själv och sin bränsletank. Men han är mycket sårbar för träffar under tanken. Han är inte effektiv i strid i luften, för han har inga offensiva vapen i flygplansform.

Publicerad i: Transformers 1/1989