www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

KRANIX

GRUPP: INGEN
UNDERGRUPP: LITHONE

"För att kunna överleva måste man vara en vinnartyp"

Typ: Kranix är en skicklig krigare och den siste överlevande från planeten Lithone. Som alla lithonier har Kranix ovanligt många emotionella kretsar i sin datahjärna. Men i stället för att bli paniskt skräckslagen, som hans vän Arblus, har kretsarna gett Kranix en särpräglad personlighet. Autoboter som har träffat både Kranix oth människor säger att lithoniern ofta verkar mer mänsklig än många människor.

Egenskaper: Kranix kan förvandla sig till ett rymdskepp med stor räckvidd på en 25:dels sekund. Som rymdskepp kan han färdas i 1500 km/sekund, korta sträckor. Hans neutrondrivna motorer ger honom en i det närmaste oändlig räckvidd, för dessa kan fungera på minsta atompartikel i rymden. Men dessa partiklar är emellanåt sällsynta, och då kan Kranix bara "krypa" fram i brist på bränsle.

Svagheter: Kranix är starkt påverkad av att vara den siste överlevande från Lithone. Vissa säger att han inte känner någon livsglädje och att det han längtar efter nu är att dö ärorikt i strid.

Publicerad i: Transformers 7½ 1988