www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

HOUND

GRUPP: AUTOBOTERNA
FUNKTION: SPANARE

"Se allt och kom ihåg ännu mer"

Typ: Hound snokar lika gärna runt i Grand Canyon eller Rocky Mountains som vid en hemlig bedragarbas. Kanske mer än någon annan robot tycker han om att vara på jorden, och han tycker att den är otroligt fascinerande. Han använder sina topografiska egenskaper till att samla på sig varenda intryck han får i sina minneskretsar. Hans mod och lojalitet är välkända egenskaper, precis som hos alla bra spanare. Men hans hemliga önskan är att få vara en människa.

Egenskaper: Som jeep använder han sitt kanontorn till att svepa över landskapet från horisont till horisont som en radar. Med hjälp av en inre 3- dimensionell simultankrets lagrar han informationen som en tredimensionell karta. Felmarginalen är mindre än 1:2000. När han är robot fungerar kanontornet som en infraröd strålningsregistrator. Den kan uppfatta temperaturskillnader på under 0,2 grader och används till att spåra upp både maskiner och människor. Det axelrnonterade hologramgeväret kan projicera de 3-dimensionella kartor han har lagrat i minnet. Vissa gånger kan han även använda det till att framkalla enklare illusioner.

Svagheter: Hounds infraröda sökare kan störas av temperatursvängningar. Högfrekventa elektromagnetiska vågor kan störa eller fullständigt omöjliggöra hans förmåga att göra kartor. Sofistikerat utnyttjande av sådana vågor kan till och med få honom att framställa felaktiga kartor.

Publicerad i: Transformers 10/1988