www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

FRENZY

GRUPP: BEDRAGARNA
FUNKTION: KRIGARE

"Segra genom att skapa panik!'

Typ: Frenzy har stora problem med sina emotionella kretsar... han är rätt och slätt galen! Men han är ingen lallande fåne utan ett mekaniskt monster som kastar sig in i striden med samma oförskäckta vanvett som de gamla vikingarna. Han är rena bärsärken. Han fungerar bara på slagfältet och han älskar att känna vibrationerna av dödsskräck. Han krossar och förstör utan motiv, utan mening. De andra bedragarna uppskattar naturligtvis Frenzys stridslust, men privat vill de helst inte ha något med honom att göra. De skickar honom samvetslöst ut i första anfallsvågen vid sammandrabbningar, för ingen skulle sakna honom blev han inoperativ för gott!

Egenskaper: Hans vilda skrik och aggressiva uppförande är tillräckligt för att skrämma oljan ur en Autobot. Men Frenzy har mer ljud på lager. Hans överkropp kan ge ifrån sig ett öronbedövande ljud som uppnår 200 decibel och som kan lamslå motståndaren. Allvarliga inre skador drabbar ofta den som har utsatts för ett ljudangrepp från Frenzy. På långt håll stör ljudet motståndarens sinnen och gör dem förvirrade.

Svagheter: Som sin bror Rumble är Frenzys akilleshäl hans psykiska obalans. En kylig och lugn motståndare kan, om han klarar av det första vansinnesanfallet, relativt lätt utmanövrera Frenzy.

Publicerad i: Transformers 7/1988