www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

FIRST AID

GRUPP: AUTOBOTERNA
UNDERGRUPP: PROTECTOBOT
FUNKTION: LÄKARE

"Ett gram omtanke är mer värt än ett ton mediciner!"

Typ: First Aid hatar att se maskiner som Inte mår bra. Trots att han vet att maskiner inte känner smärta på samma sätt som människor och Transformers. Han kan använda sin tid till att hjälpa bilar med motorstopp och gatlyktor som inte fungerar. Detta hindrar honom ständigt i hans egentliga arbete, men hans kamrater försöker inte förändra honom. Han är helt enkelt för snäll. Han är också väldigt mån om sina vänner. En liten repa i lacken räcker för att First Aid ska beordra någon till verkstaden. De andra Autoboterna ser genom fingrarna med sådant, för de vet att First Aid är en otroligt
skicklig läkare, och att han gör sitt yttersta för att hjälpa dem
som behöver honom.

Egenskaper: Som ambulans har First Aid en toppfart på 200 km/timma och en räckvidd på 30 mil. Han är utrustad med en dekristallisationskanon som bryter ner molekylstrukturen i de flesta kända metaller. Som robot bär han en fotonpistol som kan skjuta ljus med en styrka på 5 000 watt. Detta bländar de flesta robotar, om de inte är särskilt väl skyddade. Båda nävarna är utrustade med kortdistans-värmelaser, som han använder vid sina operationer. Tillsammans med de andra Protectoboterna bildar han jätteroboten Defensor.

Svagheter: First Aid har ibland svårt att urskilja väsentligheter från oviktiga saker. Ibland drabbas han även av fel på sitt elektriska system, vilket går ut över dekristallationskanonen. Detta kan i värsta fall göra honom helt inoperativ under kortare perioder.

Publicerad i: Transformers 7/1988