www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

BATTLETRAP

GRUPP: BEDRAGARNA
UNDERGRUPP: DUOCONS
FUNKTION: ATTACKSTYRKA

"Tillsammans ställer vi till dubbelt så mycket besvär."

Typ: Battletrap kan bäst beskrivas som lekfull ... i samma hänssende som en katt är lekfull när den har fångat en mus ... innan den har bitit ihjäl den.Om hans två komponenter var människor, skulle de säkert ha fungerat perfekt tillsammans. Han tycker om att gillra fällor mellan sin jeep- och helikopterkomponent och sedan leka med sitt "byte", innan han sätter in den avgörande stöten. Han är gladlynt och munter för det mesta ... antagligen för att han njuter så av sitt jobb.

Egenskaper: Battletrap kan dela sin robot i två delar: en jeep och en helikopter. De två fordonen har identiska personligheter och kan kombineras till en robot igen på 1,6 sekunder. Jeepen har en maxhastighet på 150 km/tim och en räckvidd på 100 mil. Som robot och jeep använder Battletrap ett dubbelpipigt raketgevär med infrarött sikte för att kunna användas nattetid. Helikoptern har en maxhastighet på 1 000 km/tim och en räckvidd på 200 mil. Den är fullpackad med elektroniska spanings-, störnings- och kommunikationsapparater.

Svagheter: Battletrap är stark som robot men offrar mycket av sin styrka för att kunna öka rörligheten när han förvandlas till helikopter och jeep. Ingen av dessa är särskilt välbestyckade eller motståndskraftiga mot vapeneld.

Publicerad i: Transformers 3/1990