www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

BACKSTREET

GRUPP: AUTOBOTERNA
UNDERGRUPP: TRIGGERBOTERNA
FUNKTION: UTKIK

"Ett ögonblicks vankelmodighet kan bli ditt fall."

Typ: Backstreet är en temperamentsfull och stirrig samling kretsar som hoppar högt vid minsta lilla ljud. Trots att han hävdar att han har, både bildlikt talat och i realiteten, nerver av stål, är han vanligtvis angelägen om att undvika konflikter. Han kommer med de mest märkliga ursäkter för att få slippa ifrån ett slagfält. Hans motvilja att ge sig in i regelrätt strid kan ses som ett drag av feghet av många, men den primära anledningen till denna inställning är att han hatar krig. Han föredrar att hålla detta karaktärsdrag så hemligt som möjligt, för han vill inte att hans Autobot-kamrater ska tro att han inte går att lita på. När han trots allt tvingas strida, är han förhållandevis effektiv.
Han gick med Autoboterna endast för att han fruktade att om Bedragarna skulle ta över hela Cybertron, så hade livet där blivit outhärdligt. Han gillar sitt jobb som utkik, eftersom han anser att han kan bidra till Autoboternas sak utan att behöva slåss i någon större utsträckning. Han drar konstant fel slutsatser och håller envist fast vid dem, hur övertygande bevis man än presenterar för honom.

Egenskaper: Backstreet kan förvandla sig till ett oerhört rnanövrerbart fordon. Han kan göra extremt skarpa svängar och bromsa från 300 km/tim till stillastående på 18 meter. Hans maxhastighet är 500 km/tim och räckvidden är 150 mil. Raketboosters bak på bilen kan öka hastigheten till 750 km/tim under cirka en minut. Som robot och bil är han beväpnad med två av varandra oberoende laserstyrda protonmissil-kanoner. En enda granat från en av dem kan pulverisera en stridsvagn. Lyktorna kan skicka iväg högintensiva värrnestrålar som vid en fullträff förvandlar en fienderobot till en smält skrotklump. De har även infraröda, svaglysande, kemiska och strålnings-sensorer, vilka hjälper Backstreet i arbetet som utkik.

Svagheter: Backstreets extrema körvanor har ett pris. Han behöver nya däck efter cirka 80 mils körning, för han sliter ut dem så kvickt. Hans broms- och kopplingssystem går sönder oftare än andra Transformers.

Publicerad i: Transformers 3/1990