www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

ARBLUS

GRUPPTILLHÖRIGHET: INGEN
UNDERAVDELNING: LITHONERNA
FÖRSTA FRAMTRÄDANDE: THE TRANSFORMERS: THE MOVIE # 1

"Den som skriker och sedan flyr överlever för att kunna fly en annan dag."

Karaktär: Liksom pojken som ropade "varg!" har Arblus lätt för att uttala sig förhastat utan att undersöka fakta eller konsekvenserna av sina handlingar. Detta har ofta gett honom problem med de andra Lithonerna, men eftersom Lithonerna av naturen inte är ett hämndlystet folk så blir han sällan hårt bestraffad.

Arblus är nära vän med Kranix. Ett av Arblus mest framträdande drag är faktiskt hans lojalitet. För Arblus varar vänskap livet ut och han skulle offra sitt liv för att rädda livet på en kamrat - förutsatt att han inte blir paralyserad av panik först.

Svagheter: Arblus har en ovanligt stor mängd känslochips i sin datorhjärna. Som en följd av detta kan han bli hysterisk vid en mindre händelse, och helt paralyserad av panik under en riktig katastrof.


Den här faktasidan har översatts från engelska av BigPete.