Help - Search - Members - Calendar
Full version: Borlänge 4/7
NTFA Forums > Miscellaneous forums > Auto Assembly Europe and other conventions and fan gatherings > Transformers Movie meetings > Sverige
Sandstorm
Har just bokat mig en biljett, finns det någon mer som ska gå i borlänge så vore det skoj att träffas
Jacob Sjöberg, Säter!
Jag var i borlänge på Transformers 4/7. Den var riktigt värd. Satt på rad sex..
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2014 Invision Power Services, Inc.